Prossimi eventi:

Medellin, 23-25 gennaio 2018
Dhaka, 8-11 febbraio 2018
Mosca, 20-23 marzo 2018
Jakarta, 4-7 aprile 2018
Buenos Aires, 10-13 aprile 2018
Istanbul, 14-17 aprile 2018
Atlanta, 22-24 maggio 2018
Tashkent, 5-7 settembre 2018
Puebla, 2-5 ottobre 2018
Shanghai, 15-19 ottobre 2018
Prossimi eventi:
Medellin, 23-25 gennaio 2018
Dhaka, 8-11 febbraio 2018
Mosca, 20-23 marzo 2018
Jakarta, 4-7 aprile 2018
Buenos Aires, 10-13 aprile 2018
Istanbul, 14-17 aprile 2018
Atlanta, 22-24 maggio 2018
Tashkent, 5-7 settembre 2018
Puebla, 2-5 ottobre 2018
Shanghai, 15-19 ottobre 2018